СУ Отец Паисий - Врацa

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9051218статус: възложена

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, видео-наблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на територията на обект СОУ

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-15 07:46:11
статус: възложена

Осигуряване на специализиран безплатен превоз в задължителна училищна възраст, съгласно чл.23, ал.3 от ЗНП, от населените места по местоживеене до СОУ Отец Паисий -

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-04 12:40:50
статус: приключена

Доставка и инсталиране на ИКТ продукти по НП ИКТ в училище

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-10 16:37:04
статус: приключена

Предоставяне на оферта по НП ИКТ в училище

Краен срок за подаване на оферта: 2013-11-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2013-10-28 16:04:15