СУ Отец Паисий - Врацa

Доставка на топлинна енергия за нуждите на СОУ"Отец Паисий"-Враца за период от 1/една/ година от датата на сключване на договора.

Дата и час на публикуване: 2014-12-30 17:01:06Последна промяна: 2016-03-23 15:03:49
АОП номер: 03705-2014-0001 Статус: приключена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на СОУ"Отец Паисий"-Враца за период от 1/една/ година от датата на сключване на договора.

1. Решение за откриване на процедура

2. Информация за сключен договор

3. Сключен договор

Индивидуален номер на процедурата: 0000569
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000, 09300000, 09320000, 09323000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Людмила Велкова
  • Телефон/и за контакт: 0882212695
Документи