СУ Отец Паисий - Врацa
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 03705-2014-0001статус: приключена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на СОУ"Отец Паисий"-Враца за период от 1/една/ година от датата на сключване на договора.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-12-30 17:01:06