ДГ 66 Елица - София

,,Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 66 ,,Елица''.

Дата и час на публикуване: 2018-05-14 11:19:15Последна промяна: 2018-05-14 11:09:45
Статус: затворена

 

,,Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 66 ,,Елица.

Индивидуален номер на процедурата: 0003747
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 47500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-21 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Светла Иванова Пангарова
 • Телефон/и за контакт: 02 9923146
Документи
 • Указание за участие в процедура - ,,Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 66 ,,елица''.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 11:08:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083267688
  Удостоверено време: 14.05.2018 11:08:43
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 08:08:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 11:08:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083267691
  Удостоверено време: 14.05.2018 11:08:48
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 08:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи - формат Word

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 11:08:57
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 11:08:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083267696
  Удостоверено време: 14.05.2018 11:08:52
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 08:08:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2018-05-17 17:06:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083546201
  Удостоверено време: 17.05.2018 17:06:56
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2018 14:06:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори