ДГ 66 Елица - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: отворена

Доставка на Хранителни продукти за нуждидте на ДГ 66 ,,Елица''

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-05 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-27 07:41:10
статус: отворена

Доставка на Хранителни продукти за нуждите на ДГ №66 ,,Елица''

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-29 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-20 08:17:31
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 66 ,,Елица''.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2018-05-28 11:41:33
статус: затворена

,,Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 66 ,,Елица''.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-14 11:19:15