ДГ 195 братя Мормареви - София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ 195 "Братя Мормареви"

Дата и час на публикуване: 2019-11-20 10:20:06Последна промяна: 2019-11-19 23:46:59
ID номер: 9094658 Статус: удължена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ 195 "Братя Мормареви"

Индивидуален номер на процедурата: 0005723
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Маргарита Китова
  • Телефон/и за контакт: 02/9883295
Документи