ДГ 195 братя Мормареви - София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина № 195 "Братя Мормареви"

Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:53:34Последна промяна: 2018-05-04 12:33:01
ID номер: 9075683 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина № 195 "Братя Мормареви", гр. София, ул. "Врабча" № 7.

Индивидуален номер на процедурата: 0003716
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Маргарита Китова
  • Телефон/и за контакт: 0888 446022
Документи