ДГ 195 братя Мормареви - София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 195 "Братя Мормареви" /Предишно наименование ОДЗ № 62/

Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:03:42Последна промяна: 2018-03-26 10:07:40
ID номер: 9062629 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 195 "Братя Мормареви" /Предишно наименование ОДЗ № 62/

Индивидуален номер на процедурата: 0002134
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000 (FA02) , 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-30 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антоанета Малинова, Маргарита Китова
 • Телефон/и за контакт: 02/9883295
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:16:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068519893
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:16:40
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:16:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:19:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520094
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:19:53
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:19:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:20:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520162
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:20:34
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:20:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:21:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520202
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:21:14
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:21:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта - образец 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:21:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520244
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:21:53
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:21:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация - образец 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:22:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520277
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:22:31
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:22:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация - образец 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:23:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520309
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:23:08
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:24:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520383
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:24:35
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:24:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта 1.1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:25:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520414
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:25:10
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:25:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта 1.2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:27:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068520575
  Удостоверено време: 23.03.2017 16:27:56
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 14:27:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ И РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-04 16:16:37
  Дата и час на промяна: 2017-04-06 15:53:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069095936
  Удостоверено време: 06.04.2017 15:53:00
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2017 12:53:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори