ДГ 195 братя Мормареви - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9094658статус: удължена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ 195 "Братя Мормареви"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-20 10:20:06
ID номер: 9082931статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 195

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-09 14:33:09
ID номер: 9075683статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина № 195 "Братя Мормареви"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:53:34
ID номер: 9062629статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 195 "Братя Мормареви" /Предишно наименование ОДЗ № 62/

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:03:42