ДГ 195 братя Мормареви - София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявака за нуждите на ОДЗ № 62

Дата и час на публикуване: 2015-12-29 20:01:27Последна промяна: 2016-01-28 09:30:49
ID номер: 9049297 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ 62

Индивидуален номер на процедурата: 0000485
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Банкя
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-11 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антоанета Малинова, М. Китова
 • Телефон/и за контакт: 02/988 32 95, 0888 44 60 22
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:15
 • Техническо задания

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:19
 • Хранителни продукти - прогнозни количества

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:23
 • Оферта

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:27
 • Ценова оферта 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:36
 • Ценова оферта 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:41
 • Декларация чл.47

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:45
 • Декларация подизпълнител

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:49
 • Декларация за условията по проекта на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:52
 • Проект - договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:55
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 21:00:58
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 23:44:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043887493
  Удостоверено време: 27.01.2016 23:44:12
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2016 21:44:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 23:44:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043887530
  Удостоверено време: 27.01.2016 23:44:22
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2016 21:44:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори