ДГ 195 братя Мормареви - София

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9049297статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявака за нуждите на ОДЗ № 62

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-29 20:01:27