ДГ 59 Елхица - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59 "Елхица", гр. София

Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:09:31Последна промяна: 2020-02-10 15:48:35
АОП номер: 04504-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по техническа спецификация за нуждите на ДГ № 59 "Елхица"

Индивидуален номер на процедурата: 0005855
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 105000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-27 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт: 02/ 875 90 29
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:12:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115528936
  Удостоверено време: 06.01.2020 14:12:06
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 12:12:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:12:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115528972
  Удостоверено време: 06.01.2020 14:12:40
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 12:12:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:13:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115529002
  Удостоверено време: 06.01.2020 14:13:07
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 12:13:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:13:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115529030
  Удостоверено време: 06.01.2020 14:13:38
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 12:13:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация и разяснения

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:14:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115529100
  Удостоверено време: 06.01.2020 14:14:18
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 12:14:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор и приложения

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:14:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115529141
  Удостоверено време: 06.01.2020 14:14:57
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 12:14:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на офертите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-24 09:38:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116855782
  Удостоверено време: 24.01.2020 09:38:03
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2020 07:38:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-10 15:49:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117903603
  Удостоверено време: 10.02.2020 15:49:27
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2020 13:49:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение относно отварянето на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-02-14 15:17:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118101818
  Удостоверено време: 14.02.2020 15:17:56
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2020 13:17:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-25 11:49:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118940099
  Удостоверено време: 25.02.2020 11:49:47
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2020 09:49:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-25 11:50:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118940127
  Удостоверено време: 25.02.2020 11:50:05
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2020 09:50:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2020-02-25 11:51:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118940206
  Удостоверено време: 25.02.2020 11:51:00
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2020 09:51:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 16:55:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120009278
  Удостоверено време: 13.03.2020 16:55:48
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 14:55:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 16:56:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120009308
  Удостоверено време: 13.03.2020 16:56:23
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 14:56:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 11:40:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123261964
  Удостоверено време: 05.05.2020 11:40:03
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 08:40:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 13:03:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123267840
  Удостоверено време: 05.05.2020 13:03:30
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 10:03:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 13:04:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123267915
  Удостоверено време: 05.05.2020 13:04:13
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 10:04:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори