44 ДГ Калина - София

П О К А Н А на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – Директно възлагане за представяне на оферта, за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на хранителни стоки за Д Г № 44 „Калина”, кв. „Ботунец”.

Дата и час на публикуване: 2021-10-29 21:30:22
Допълнителна информация по процедурата

Уважаема госпожо Стойнова, във връзка с необходимост от извършване на периодична доставка на хранителни  стоки / продукти за нуждите на ДГ № 44 „Калина”, кв. Ботунец, гр. София  Ви изпращам настоящата  ПОКАНА, съгласно  която да представите  Ваша  оферта за изпълнение на поръчка с прогнозна стойност  по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3  от Глава  четвърта  от  ЗОП  с  предмет :

 „ Доставка на хранителни продукти за нуждите  на храненето на децата  в  ДГ № 44  КАЛИНА ”, кв. Ботунец .

Документи
 • Покана Във връзка с необходимост от извършване на периодична доставка на хранителни стоки / продукти за нуждите на ДГ № 44 „Калина”, кв. Ботунец, гр. София за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с прогнозна стойност по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Глава четвърта от ЗОП с предмет : „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата в ДГ № 44 КАЛИНА ”, кв. Ботунец .

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-10-29 21:40:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164664415
  Удостоверено време: 29.10.2021 21:40:09
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2021 18:40:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор от 10.11.2021 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-25 08:09:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167237739
  Удостоверено време: 25.11.2021 08:09:53
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2021 06:09:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори