44 ДГ Калина - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата в ДГ № 44 КАЛИНА”, гр. София, ж.к. „Ботунец”

Дата и час на публикуване: 2016-09-21 15:00:00Последна промяна: 2016-10-25 15:14:05
Статус: възложена

Доставка  на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата в ДГ   № 44   КАЛИНА”, гр. София, ж.к. „Ботунец”

Индивидуален номер на процедурата: 0001414
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000, 15830000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 15:00:00
 • Информация за публикувана обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 15:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 15:00:00
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 17:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-06 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-10-06 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-10-07 17:00:00