ДГ 38 Маргаритка Варна

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ 01 Маргаритка за отоплителен сезон 2015 /2016 г.

Дата и час на публикуване: 2016-11-16 13:08:38Последна промяна: 2017-02-17 09:11:02
АОП номер: 02781-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ 01 Маргаритка за отоплителен сезон 2015 /2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001984
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи