ДГ 14 Карлсон - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина 14" Карлсон" район Младост - Столична община

Дата и час на публикуване: 2019-08-16 14:48:24Последна промяна: 2019-08-16 14:48:00
Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детската градина

Индивидуален номер на процедурата: 0005315
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-26 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
Документи