ДГ 14 Карлсон - град София

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №14 Карлсон - район Младост, гр. София

Дата и час на публикуване: 2017-06-14 12:13:15Последна промяна: 2017-08-17 13:49:18
Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№ 14 "Карлсон", район Младост. Обем на поръчката: Количествата, посочени в Техническата характеристика/Приложение №1 / са ориентировъчни и зависят от текущите нужди на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0002475
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 45000.00 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-20 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
  • Телефон/и за контакт: 0899922377
Документи