ДГ 14 Карлсон - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина 14" Карлсон" район Младост - Столична община

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-16 14:48:24
статус: възложена

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №14 Карлсон - район Младост, гр. София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-14 12:13:15