ДГ 14 Карлсон - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 14 "Карлсон"

Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:59:11Последна промяна: 2018-03-27 15:11:47
АОП номер: 05518-2017-0001 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина

Индивидуален номер на процедурата: 0003103
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 90000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-18 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
 • Телефон/и за контакт: 0899922377
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:50:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075738680
  Удостоверено време: 23.11.2017 16:50:04
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 14:50:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:50:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075738684
  Удостоверено време: 23.11.2017 16:50:11
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 14:50:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:50:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075738691
  Удостоверено време: 23.11.2017 16:50:21
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 14:50:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:50:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075738687
  Удостоверено време: 23.11.2017 16:50:17
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 14:50:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 10:41:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076366679
  Удостоверено време: 20.12.2017 10:41:46
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 08:41:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-15 11:09:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076936353
  Удостоверено време: 15.01.2018 11:09:06
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2018 09:09:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:12:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077277481
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:12:08
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:12:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:12:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077277484
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:12:11
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:12:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протоколи

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:12:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077277490
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:12:15
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:12:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:12:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077277497
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:12:18
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:12:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-27 15:10:40
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-27 15:11:02
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-27 15:11:30