ДГ 14 Карлсон - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 05518-2017-0001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 14 "Карлсон"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:59:11