ДГ Здравец - град Вълчи дол

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила на ОДЗ Здравец гр. Вълчи Дол за реда за провеждане на процедури за Обществени поръчки и за контрол на сключените договори за Обществени поръчки

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2012-07-16 11:00:00