ДГ Здравец - град Вълчи дол

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Здравец", гр. Вълчи дол

Дата и час на публикуване: 2015-10-07 15:44:17Последна промяна: 2015-10-07 15:44:06
ID номер: 9046571 Статус: възложена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Здравец", гр. Вълчи дол

Индивидуален номер на процедурата: 0000349
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Вълчи дол
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи