ДГ Здравец - град Вълчи дол

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9046571статус: възложена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Здравец", гр. Вълчи дол

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-07 15:44:17
ID номер: 9033864статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ Здравец гр. Вълчи Дол

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-01 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-09-19 10:00:00