ДГ 80 Приказна Калина - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 80 "Приказна Калина"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-07 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-10-20 07:50:50