ЦПЛР - Общински детски комплекс град Варна

Набиране на оферти за благоустрояване на дворното пространство на ЦПЛР - ОДК, гр. Варна

Дата и час на публикуване: 2021-04-23 12:06:57
Допълнителна информация по процедурата

Набиране на оферти по предоставени количествени сметки и инвестиционен проект

Документи