Община Кула

"Изграждане на нов гробищен парк в гр.Кула"

Дата и час на публикуване: 2019-02-26 14:40:24
АОП номер: 00827-2019-0002 Статус: възложена

Изграждане на нов гробищен парк в гр.Кула

Индивидуален номер на процедурата: 0004711
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Кула
Прогнозна стойност: 625000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-27 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Илинка Найденова
  • Телефон/и за контакт: 0938/32227
Документи