НУ Неделя Петкова - Сопот

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ "Неделя Петкова" за учебната 2019/2020г.

Дата и час на публикуване: 2019-08-02 14:23:26Последна промяна: 2019-08-02 14:43:10
ID номер: 9091005 Статус: затворена

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставка на храна.

Индивидуален номер на процедурата: 0005240
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сопот
Прогнозна стойност: 61800.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55500000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-12 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ваня Борисова Бодурова
  • Телефон/и за контакт: 031348630
Документи