НУ Неделя Петкова - Сопот

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ „Неделя Петкова” гр.Сопот за учебната 2017/2018 г.

Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:00:00Последна промяна: 2017-08-09 13:19:28
ID номер: 9067088 Статус: затворена

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ „Неделя Петкова” гр.Сопот за учебната 2017/2018 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002697
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сопот
Прогнозна стойност: 62500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55500000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-14 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:00:00
 • Информация за публикуване на обява за събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:00:00
 • Изисквания и указания към участниците

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:00:00