НУ Неделя Петкова - Сопот

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ „Неделя Петкова” гр.Сопот за учебната 2016/2017 г.

Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:00:00Последна промяна: 2017-07-20 12:37:13
ID номер: 9055544 Статус: възложена

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ „Неделя Петкова” гр.Сопот за учебната 2016/2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002610
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сопот
Прогнозна стойност: 66000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55500000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:00:00
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:00:00
 • Заповед за удължаване на срока за обществената поръчка

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00