НУ Неделя Петкова - Сопот

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9091005статус: затворена

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ "Неделя Петкова" за учебната 2019/2020г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 14:23:26
ID номер: 9078934статус: затворена

Периодична доставка на закуски и обяд за учениците от НУ Неделя Петкова град - Сопот

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-27 17:48:29
ID номер: 9067088статус: затворена

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ „Неделя Петкова” гр.Сопот за учебната 2017/2018 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:00:00
ID номер: 9055544статус: възложена

Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ „Неделя Петкова” гр.Сопот за учебната 2016/2017 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:00:00