НУ Станислав Доспевски - град Самоков

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ, ПЛОД ИЛИ МЛЕЧНО-КИСЕЛИ ПРОДУКТИ ЗА ППГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА КАЛЕНДАРНАТА 2018 ГОДИНА

Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:46:46Последна промяна: 2017-12-01 11:31:04
Статус: удължена

Прогнозен брой  370 закуски дневно за календарната 2 018 година, само през учебно време, по указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. Закуските да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

2. Хранителните продукти да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като отговарят на всички изисквания на националното и европейско законодателство в тази насока.

3. Закуските да отговарят на изискванията в Наредба 37/21.07.2009 година на МЗ за здравословно хранене на учениците.

4. Закуските да отговарят на Наредба № 9/16.09.2011 година на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в училищата.

5. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 година за физиологичните норми за хранене на населението на МЗ

6. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1/26.01.2016 година за хигиената на храните на Министерство на земеделието и храните.

Индивидуален номер на процедурата: 0003105
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Самоков
Прогнозна стойност: 27200.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-30 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:47:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075738574
  Удостоверено време: 23.11.2017 16:47:27
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 14:47:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:49:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075738636
  Удостоверено време: 23.11.2017 16:49:18
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2017 14:49:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-11-23 16:49:18
 • Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:31:01
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075917889
  Удостоверено време: 01.12.2017 11:31:01
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 09:31:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори