НУ Христо Ботев - село Соколово

„Извършване на специализиран превоз на учители и учениците от I-ви до IV - ти клас и ПГ от НУ „Христо Ботев“, с. Соколово през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрути и разписания по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-12-03 19:44:35
Статус: отворена

Извършване на специалициран превоз на учители и ученици от I-IV и ПГ от Начално училище"Христо Ботев"с.Соколово

Индивидуален номер на процедурата: 0003175
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Соколово
Прогнозна стойност: 11016.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-12 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Цветелина Петрова
  • Телефон/и за контакт: 055988789
Документи