НУ Христо Ботев - село Соколово

„Доставка на готови ястия (кетаринг) и закуски по предварителни заявки за учениците на обучение от НУ „Христо Ботев“, с. Соколово за учебната 2017/2018 год. по следните обособени позиции Обособена позиция 1: Доставка на закуски по предварителни заявки за учениците от I до IV клас включително подготвителна група в НУ „Христо Ботев“ с. Соколово; Обособена позиция 2: Доставка на готови ястия (кетаринг) по предварителни заявки за обедно хранене на ученици включени в ПИГ в НУ „Христо Ботев“ с. Соколово

Дата и час на публикуване: 2017-10-11 10:06:37
ID номер: 9069121 Статус: удължена

Доставка на готови ястия и закуски по предварителни заявки на учениците от НУ"Христо Ботев" с.Соколово за учебната 2017/2018 година

Индивидуален номер на процедурата: 0002975
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Соколово
Прогнозна стойност: 17510.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): xxx
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-23 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Цветелина Петрова
  • Телефон/и за контакт: 055988789
Документи