НУ Христо Ботев - село Соколово
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 9071015статус: отворена

„Извършване на специализиран превоз на учители и учениците от I-ви до IV - ти клас и ПГ от НУ „Христо Ботев“, с. Соколово през учебната 2017/2018 година по утвърдени

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-12 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-02 22:41:46