Начално училище Христо Ботев - град Пловдив

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Приготвяне и доставка на закуски за децата от подготвителнителните групи и за учениците от 1 до 5 клас в НУ Христо Ботев - град Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-06 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-25 11:02:08