НПМГ Акад.Любомир Чакалов - град София

„Доставка и монтаж на фасадни прозорци в сградата на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов"

Дата и час на публикуване: 2022-08-16 15:18:35Последна промяна: 2022-08-16 15:56:57
ID номер: 05846-2022-0002 Статус: възложена

С настоящата обществена поръчка ще се извърши подмяна на фасадните прозорци в класните стаи, 51 броя в копрус Б и 60 броя в корпус В в сградата на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", в това число демонтаж на съществуваща дограма и охранителни решетки, изкърпване с гипсова мазилна на монтажни отвори около прозорците. Укрепване и репариране на компрометирани подпрозоречни первази от стоманобетон - подпиране със стоманени конзоли, изкърпване на пукнатини и др. Боядисване с вододисперсионна боя по вътрешните стени и тавани с височина до 3.2 м., върху предварително грундирана основа при ремонт и боядисване с алкидна боя по вътрешни повърхности, върху предварително грундирана основа при ремонт.

Индивидуален номер на процедурата: 0007096
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 131529.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000 - Строителни и монтажни работи
Краен срок за подаване на оферта: 2022-08-25 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Елка Спасова
  • Телефон/и за контакт: 0876290377