НПМГ Акад.Любомир Чакалов - град София

„Извършване на цялостен ремонт на съществуващ физкултурен салон в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", в изпълнение на годишна програма за „Поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“

Дата и час на публикуване: 2021-12-03 16:36:28
ID номер: 05846-2021-0001 Статус: възложена

Извършване на цялостен ремонт на физкултурен салон, подмяна на подова настилка, електроинсталация, монтаж на окачен таван - удароустойчив, вътрешна топлоизолация, основен ремонт на тоалетни, бани, съблекални и кабинет на учителите.

Индивидуален номер на процедурата: 0006996
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 161982.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 68134
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-14 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Галина Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0884 203 684