НПМГ Акад.Любомир Чакалов - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 05846-2022-0002статус: възложена

„Доставка и монтаж на фасадни прозорци в сградата на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-08-25 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-08-16 15:18:35
ID номер: 05846-2021-0001статус: възложена

„Извършване на цялостен ремонт на съществуващ физкултурен салон в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", в изпълнение на годишна програма за „Поддържане, ремонт,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-14 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2021-12-03 16:36:28