НПМГ Акад.Любомир Чакалов - град София

Доставка на обзавеждане за нуждите на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов“ по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-06-10 16:49:52
АОП номер: 05846-2019-0002 Статус: възложена

Обществената поръчка включва доставка на обзавеждане за нуждите на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов“, с която се цели обновяване на материалната база, осигуряване на здравословна среда и качество на учебната база. За Първа обособена позиция, доставката включва модулен долен шкаф с размери (Ш/Д/В) 3600/600/900 мм. и 3600/350/600 мм., двоен ученически чин с размери (Ш/Д/В) 1200/500/760 мм., троен ученически чин с размери (Ш/Д/В) 1800/500/760 мм., учителско бюро с размери (Ш/Д/В) 1500/700/760 мм., ученически стол със седалка и облегалка, метален шкаф, библиотечна етажерка, работни маси, конферентна маса, етажерка за документи с размери 900/400/2000, подпрозоречен шкаф на крачета, модулен шкаф (Ш/В/Д) 1800/1800/400, кухненски модул (долни и горни шкафове, вкл. вградена мивка със стояща батерия и сифон), обща дължина 2400 мм., работен стол с подлакътници, свободно стоящ параван, стенна закачалка с 15 куки, свободно стояща закачалка и щори с ръчно управление. За Втора обособена..прод.в доп.инф..

Индивидуален номер на процедурата: 0005022
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 216797.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39200000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-01 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Галина Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0884 203 684
Документи