НПМГ Акад.Любомир Чакалов - град София

ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"

Дата и час на публикуване: 2019-06-05 16:40:05Последна промяна: 2019-06-05 16:39:46
АОП номер: 05846-2019-0001 Статус: възложена

Обществената поръчка включва дейности по части: Архитектура, Електро, ОВК, ВиК , административен корпус и училищна библиотека, коридори в източен и административен корпус; източно стълбище; етажни фоайета, други – локални поправки, учебни кабинети по математика, информатика, хуманитарни науки и др.

Индивидуален номер на процедурата: 0005005
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1279563.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-26 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188434
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:25
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188438
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:28
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Становище от предварителен контрол на АОП

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188444
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:30
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188446
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:33
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188451
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:36
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по ОП №1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188456
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:39
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по ОП №2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188459
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:41
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексна оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188467
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:45
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188469
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:48
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС Етап 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188470
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:50
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС Етап 2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188472
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:53
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически проект

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188478
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:56
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:02:59
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188482
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:02:59
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:02:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Скица на обекта

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:03:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188485
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:03:02
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:03:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за пазарно проучване за определяне на прогнозна стойност

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:03:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102188487
  Удостоверено време: 05.06.2019 17:03:04
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 14:03:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на час на отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-06-24 17:04:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103721671
  Удостоверено време: 24.06.2019 17:04:17
  Удостоверено време по UTC: 24.06.2019 14:04:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-01 14:11:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104140897
  Удостоверено време: 01.07.2019 14:11:47
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2019 11:11:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104553320
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:29:25
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:29:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:31:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104553458
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:31:10
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:31:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:33:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104553598
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:33:33
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:33:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 за оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:34:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104553676
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:34:52
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:34:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 за оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:36:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104553821
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:36:39
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:36:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 за оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:37:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104553918
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:37:50
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:37:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изпълнение на Обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-29 13:14:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105892919
  Удостоверено време: 29.07.2019 13:14:13
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2019 10:14:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 09:50:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105998704
  Удостоверено време: 01.08.2019 09:50:29
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 06:50:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 1 Работна програма

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 10:25:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106000811
  Удостоверено време: 01.08.2019 10:25:26
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 07:25:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 1 Организация персонал

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 13:37:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106011702
  Удостоверено време: 01.08.2019 13:37:26
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 10:37:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 1 Рискове

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 16:04:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106020020
  Удостоверено време: 01.08.2019 16:04:48
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 13:04:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 1 Спецификации на материалите

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 11:51:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106044516
  Удостоверено време: 02.08.2019 11:51:32
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2019 08:51:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 1 Линеен график

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 12:22:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106046184
  Удостоверено време: 02.08.2019 12:22:08
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2019 09:22:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изпълнение на Обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 13:20:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106048719
  Удостоверено време: 02.08.2019 13:20:32
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2019 10:20:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 13:27:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106049017
  Удостоверено време: 02.08.2019 13:27:30
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2019 10:27:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 14:13:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106281241
  Удостоверено време: 05.08.2019 14:13:23
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 11:13:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 2 Работна програма

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 15:03:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106284183
  Удостоверено време: 05.08.2019 15:03:51
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 12:03:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 2 Организация на персонала

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 15:40:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106286373
  Удостоверено време: 05.08.2019 15:40:48
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 12:40:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 2 Организация на персонала 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 16:10:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106288207
  Удостоверено време: 05.08.2019 16:10:36
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 13:10:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 2 Риск, График

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 16:37:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106289763
  Удостоверено време: 05.08.2019 16:37:10
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 13:37:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори