НПМГ Акад.Любомир Чакалов - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 05846-2019-0002статус: възложена

Доставка на обзавеждане за нуждите на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов“ по две обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-10 16:49:52
АОП номер: 05846-2019-0001статус: възложена

ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-05 16:40:05