Неврокопска Професионална Гимназия Димитър Талев Гоце Делчев

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на оборудване за две учебни лаборатории по аналогова и цифрова схемотехника и за работилница по компютърна техника и технологии за нуждите на Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев"

Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:33:20Последна промяна: 2016-08-15 16:33:14
Статус: възложена

Обект на поръчката е избор на изпълнител за сключване на договор за доставка и монтаж на оборудване за две учебни лаборатории по аналогова и цифрова схемотехника и за работилница по компютърна техника и технологии за нуждите на Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев"

Индивидуален номер на процедурата: 0001145
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 56245.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Костадинова Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 0887093099
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:30:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050467967
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:30:30
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:30:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация на ОП по реда на Глава двадесет и шест ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:30:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050467991
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:30:58
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:30:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:31:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468016
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:31:44
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:31:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на обща оценка на офертата

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:31:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468017
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:31:47
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:31:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор - проект 2016

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:31:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468021
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:31:52
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:31:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта-образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468047
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:21
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468051
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:24
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468056
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:27
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468057
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:29
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-4

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468066
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:33
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-5

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468075
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:38
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-6

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468084
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:43
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-7

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468088
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:46
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-8

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468093
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:50
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-9

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468097
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:53
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение-10

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:32:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050468103
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:32:58
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:32:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия по чл.97, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-29 14:58:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050891966
  Удостоверено време: 29.08.2016 14:58:36
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2016 11:58:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 14:05:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050953555
  Удостоверено време: 30.08.2016 14:05:28
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 11:05:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 09:05:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051925349
  Удостоверено време: 13.09.2016 09:05:19
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2016 06:05:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори