Неврокопска Професионална Гимназия Димитър Талев Гоце Делчев

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на оборудване за две учебни лаборатории по аналогова и цифрова

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:33:20