Неврокопска Професионална Гимназия Димитър Талев Гоце Делчев

„Ремонт на открити спортни площадки” по инвестиционната програма на МОН за 2015 година и „Адаптиране и изграждане на санитарни възли в НПГ „Димитър Талев” по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” за 2015 година“

Дата и час на публикуване: 2016-08-01 11:22:57
ID номер: 9045078 Статус: приключена

"Ремонт на открити спортни площадки" по инвестиционна програма на МОН за 2015 година и "Адаптиране и изграждане на санитарни възли в НПГ "Димитър Талев" по Национална програма "Създаване на достъпна архитектурна среда" за 2015 година" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Ремонт на открити спортни площадки" по инвестиционна програма на МОН за 2015 година" и Обособена позиция 2: "Адаптиране и изграждане на санитарни възли в НПГ "Димитър Талев" по Национална програма "Създаване на достъпна архитектурна среда" за 2015 година"

Индивидуален номер на процедурата: 0001083
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 131630.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, 45262000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-31 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Костадинова Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 075160152