Неврокопска Професионална Гимназия Димитър Талев Гоце Делчев

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9045078статус: приключена

„Ремонт на открити спортни площадки” по инвестиционната програма на МОН за 2015 година и „Адаптиране и изграждане на санитарни възли в НПГ „Димитър Талев” по

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-01 11:22:57
ID номер: 9044401статус: приключена

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВЕ ПЛАТФОРМЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-10 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-01 11:22:53