Национален дворец на децата /НДД/

СМР Акустична стена за зала Фоайе в НДД на бул."Ал.Стамболийски" №191, гр.София

Дата и час на публикуване: 2020-01-29 14:21:18
Допълнителна информация по процедурата

СМР Акустична стена за зала Фоайе в НДД на бул."Ал.Стамболийски" №191, гр.София

Документи
 • Договор за СМР №46/10.12.2019г. и КСС за Акустична стена

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 14:37:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117044283
  Удостоверено време: 29.01.2020 14:37:31
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 12:37:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приемо-предавателен протокол за извършени СМР за Акустична стена

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 15:05:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117046254
  Удостоверено време: 29.01.2020 15:05:58
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 13:05:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание Акустична стена

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 16:09:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117050518
  Удостоверено време: 29.01.2020 16:09:06
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 14:09:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори