Национален дворец на децата /НДД/

24 часов режим на охрана, със следните охранителни задачи: 16 часов пропусквателен режим на работа чрез персонал за физическа защита и 24 часа охрана чрез видеонаблюдение и мониторинг на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД)

Дата и час на публикуване: 2019-05-23 11:42:18Последна промяна: 2019-05-23 11:42:01
Допълнителна информация по процедурата

Възложителят прилага процедура за обществена поръчка при условието на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, чрез директно възлагане с прогнозна стойност по-малка от 30000лв. (без ДДС) - при доставки и услуги извън тези по т.2.

Документи
 • Договор №133/20.05.2019г.(съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП)

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-23 11:45:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101236044
  Удостоверено време: 23.05.2019 11:45:27
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2019 08:45:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс договор охрана считано от 01.01.2020

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-09 16:59:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115794952
  Удостоверено време: 09.01.2020 16:59:32
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2020 14:59:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс№2 към договор за охрана считано от 01.06.2020г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 17:12:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125402393
  Удостоверено време: 04.06.2020 17:12:57
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 14:12:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори