Национален дворец на децата /НДД/

Проектиране и изграждане на сигнално-известителна система, включваща и контрол на достъпа и Проектиране и изграждане на система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център в сграда, находяща се в гр.София, бул."Ал.Стамболийски" №191

Дата и час на публикуване: 2018-08-08 17:35:13Последна промяна: 2018-08-08 17:04:53
Допълнителна информация по процедурата

Проектиране и изграждане на сигнално-известителна система, включваща и контрол на достъпа и Проектиране и изграждане на система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център в сграда, находяща се в гр.София, бул."Ал.Стамболийски" №191 

Документи