Национален дворец на децата /НДД/

Осъвременяване на съществуваща асансьорна уредба в сграда, находяща се в гр.София, бул."Ал.Стамболийски" №191

Дата и час на публикуване: 2018-08-08 17:35:00Последна промяна: 2018-08-08 17:01:23
Допълнителна информация по процедурата

Осъвременявяне на съществуваща асансьорна уредба в сграда, находяща се в гр.София, бул."Ал.Стамболийски" №191

Документи