Национален дворец на децата /НДД/

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с охранителни задачи за 16 часов пропусквателен режим на работа чрез персонал за физическа защита и 24 часа охрана чрез видеонаблюдение и мониторинг в оперативен дежурен център на Изпълнителя за срок от 1 (една) година.

Дата и час на публикуване: 2018-05-22 17:06:51
Допълнителна информация по процедурата

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с охранителни задачи за 16 часов пропусквателен режим на работа чрез персонал за физическа защита и 24 часа охрана чрез видеонаблюдение и мониторинг в оперативен дежурен център на Изпълнителя за срок от 1 (една) година.

Документи